Používanie súborov Cookies

Cookies

 

1. Účelom spracovania osobných údajov je:
Spracovanie objednávky pre predaj a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa eshopu.Doba spracovania osobných údajov je:
Po dobu trvania zmluvy a následne ešte jeden rok od jej ukončenia.

 

2. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujícím tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom eshopu riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi eshopu poskytnuté dobrovoľne.

*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len “Nariadenia”) informuje, že:

• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa eshopu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• pri spracovaní osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu / môže dojsť k automatizovanému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o zamestnanie, ak bude poskytovateľ osobných údajov evidovaný ako neúspešný uchádzač,

• Prevádzkovateľ eshopu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Prevádzkovateľ eshopu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,

• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa eshopu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ eshopu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.

Otvoriť Chat
1
Close chat
Ahoj! Ďakujeme, že ste nás navštívili. Ak chcete chatovať s našou podporou, stlačte tlačidlo Chat.

Chat

Zapojte sa do zoznamu čakateľov Budeme vás informovať, keď produkt príde na sklad. Nižšie zadajte svoju platnú e-mailovú adresu.
Email Množstvo Vašu adresu nebudeme zdieľať s nikým iným.